دوره

تابستان 1402

دوره کارآموزی تابستان 1402 توسط آزمایشگاه پردازش گفتار و زبان دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و LexemeAI برگزار می‌گردد.

 

فعالیت‌های در نظر گرفته شده برای انجام پروژه‌ها

 1. شرکت در جلسات هفتگی هماهنگی پروژه (یک جلسه در هفته)
 2. بررسی کارهای انجام شده (3 روز)
 3. مقایسه مقالات و انتخاب مقاله پایه (1 روز)
 4. مطالعه دقیق مقاله پایه و ارائه یک گزارش کتبی از روش مقاله (2 روز تا حداکثر 4 روز)
 5. ارائه مقاله پایه در جلسه هفتگی آزمایشگاه (2 روز)
 6. ایجاد ریپازیتوری گیت هاب پروژه در https://github.com/LexemeAI-Internship
 7. پیاده‌سازی روش مقاله و گرفتن خروجی اولیه (2 روز تا حداکثر 5 روز)
 8. پیاده‌سازی میکروسرویس مبتنی بر جنگو بر طبق الگوی معرفی شده (3 روز تا حداکثر 10 روز)
 9. نوشتن یک بات تلگرامی و اتصال بات به سرویس دهنده
 10. تهیه گزارش فنی از مراحل انجام پروژه
 11. بررسی نقاط ضعف پروژه و ارائه راهکارهایی برای بهبود نتایج
 12. به روز رسانی گیت هاب پروژه و قرار دادن کدها و مستندات روی گیت هاب

نکات قابل توجه در بررسی کارهای انجام شده

 • مقالاتی که در سه سال گذشته منتشر شده‌اند را در نتایج جستجو بیاورید
 • مقالاتی که از دانشگاه‌ها و مراکز معتبر علمی و پژوهشی منتشر شده‌اند در اولویت جستجو باشد
 • ترجیحا مقالاتی را در فهرست جستجو بیاورید که پیاده‌سازی مقاله، دادگان و مدل‌های از پیش آموزش دیده شده برای آن موجود باشد.
 • مقالاتی را در فهرست خود بیاورید که بهترین نتایج را بر حسب معیارهای ارزیابی کسب کرده باشند.
 • مقالات جستجو شده را در یک برگه گوگل مطابق قالبی که در اختیار شما قرار می گیرد ثبت کنید.

قالب برگه گوگل برای ثبت مقالات جستجو شده

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sVPggp03TIPOkCVzBj0x27V7fitC75IraAoY-R\_Mf7c/edit?usp=sharing

نکات قابل توجه در انتخاب مقاله پایه

به کمک مربی خود از بین مقالات جستجو شده مقاله‌ای را به عنوان مقاله پایه انتخاب کنید که ترجیحا شرایط زیر را داشته باشد:

 • جدید باشد
 • ارجاع به مقاله زیاد باشد
 • از طرف مراکز علمی و پژوهشی معتبر منتشر شده باشد
 • پیاده‌سازی از آن موجود باشد
 • دادگان آن در دسترس باشد
 • مدل‌های pre-trained شده از آن موجود باشد
 • بهترین نتایج را در بین مقالات دیگر کسب کرده باشد

نکات قابل توجه در ارائه مقاله پایه

 • ارائه در جلسات هفتگی آزمایشگاه (روزهای سه شنبه ساعت 15 تا 16:30) انجام می‌شود
 • زمان ارائه 20 دقیقه است
 • فایل ارائه به صورت پاورپوینت تهیه شود
 • تعداد اسلایدها متناسب با زمان ارائه باشد

نکات قابل توجه در مورد جلسات هماهنگی هفتگی

هر گروه به صورت هفتگی یک جلسه هماهنگی پروژه خواهد داشت.

 • روز و ساعت برگزاری جلسه توسط مربی و با موافقت همه اعضای گروه تعیین می‌شود
 • جلسات به صورت آنلاین و در محیط google-meet برگزار می‌شود
 • حضور همه اعضای گروه در جلسات هماهنگی الزامی است
 • در این جلسات هر عضو گزارش فعالیت‌های هفته گذشته خود را ارائه می‌کند
 • فعالیت‌های هفته پیش رو در این جلسات در هماهنگی با مربی تعیین می‌شود
 • زمان گزارش هر فرد بین 10 تا 20 دقیقه است
 • ارائه مقالات ابتدا در جلسات هفتگی و سپس در جلسات آزمایشگاه انجام می‌شود

نکات قابل توجه در ارزیابی فعالیت کارآموزان توسط مربیان

 • رعایت نظم و انضباط کاری
 • داشتن روحیه کار تیمی
 • حضور به موقع و منظم در جلسات آنلاین و محل کارآموزی
 • رعایت ددلاین‌های تعریف شده
 • رعایت اصول کدنویسی تمیز
 • تحویل به موقع گزارش‌ها و کدها
 • کیفیت گزارش‌های تحویل داده شده
 • تحویل کامل کدها همراه با توضیحات در گیت هاب پروژه

موارد قابل تحویل توسط هر فرد در انتهای پروژه

 1. فایل گزارش کتبی از روش مقاله پایه در قالب فایل word
 2. فایل پاورپوینت ارائه
 3. کدهای پیاده‌سازی شده
 4. دادگان استفاده شده
 5. مدل‌های آموزش داده شده
 6. گزارش فنی از نحوه انجام پروژه با ذکر جزئیات
 7. استقرار سرویس دهنده روی سرور
 8. استقرار بات تلگرامی روی سرور خارج